Rijksmonument

Toren van St Gallus
In de kern laatmiddeleeuws bouwwerk, geheel ommanteld en van een onderbouw voorzien in de 19e eeuw. Windvaan met 1748. Mechanisch torenuurwerk, met elektrische opwinding.
Oude Markt 1

Bekijken in Google Maps

 

Kerken en pastorieën in Bodegraven

De Herv. kerk (Oude Markt 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Gallus, is een driebeukige laat-gotische kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met achtzijdige houten lantaarn. De met lisenen en rondboogfriezen uitgevoerde toren stamt vermoedelijk uit de 15de eeuw (beklampt 19de eeuw). Het koor kwam begin 16de eeuw tot stand. Na brandstichting door Franse troepen (1672) heeft men het 16de-eeuwse schip lager herbouwd in 1674, zonder scheibogen naar de middenbeuk en met twee bescheiden kapellen met topgevel. Aan de zuidzijde staat een 18de-eeuws portaal met gebosseerde pilasters en fronton. De consistoriekamer (zuidzijde koor) dateert uit 1829. De houten kerkvensters en de houten torenlantaarn zijn aangebracht bij de kerkrestauratie rond 1970.

Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken (1674). Tot de inventaris behoren een preekstoel en doophek (na 1672), en verder verschillende banken, psalmborden en een houten portaalomlijsting, alles 18de-eeuws. Het door Hendrik Herman Hess gebouwde orgel (1761) heeft een door D. van der Wagt rijk gesneden orgelkast in Lodewijk XV-stijl. Achter het orgel staat als koorafsluiting een beschilderd houten schot. De kerk bevat verder enkele 17de- en 18de-eeuwse grafzerken.
De voorm. pastorie (Pastorieplein 4; circa 1850) is een neoclassicistisch herenhuis met geblokt gepleisterde hoeklisenen.

De R.K. St.-Willibrorduskerk (Overtocht 18) is een driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met hoektorentjes en achtzijdige spits. Deze neogotische kerk verrees in 1862-'64 naar plannen van P.J.H. Cuypers en verving een schuilkerk (1643). De toren werd in 1867 voltooid naar een gewijzigd ontwerp met lagere hoektorentjes. Bij een brand in 1982 gingen de bekapping en het monumentale Franssen-orgel (1874) verloren. Na het herstel heeft men uit de afgebroken Dominicuskerk te Alkmaar het middendeel van het Maarschalkerweerd-orgel (1897) overgebracht.

Het woonhuis Overtocht 22 (circa 1907) hoorde bij een R.K. complex waarvan ook een inmiddels afgebroken zusterhuis en school deel uitmaakten.

Overige kerken. Na de dorpsbrand werd de Evang. Luth. kerk (Noordstraat 2) in 1871 (gevelsteen) herbouwd als een eclectische zaalkerk. De forse pastorie (Noordstraat 4; circa 1875) heeft een gepleisterde eclectische sierlijst. De in 1898 naar ontwerp van C. Zaal gebouwde Geref. kerk (Spoorstraat 11) is een kruiskerk in neorenaissance-stijl met houten geveltorentje. Vergelijkbaar in stijl is de ernaast gelegen pastorie (Spoorstraat 9).
Bron DBNL Monumenten in Nederland. Zuid-Holland

 

Meer informatie over de afzonderlijke monumenten kun je vinden door op betreffende afbeelding te klikken.
Deze informatie kan staan op deze website of op een externe website.

Rijksmonument

St Gallus. Laat-gotische kerk. De toren is In de kern laat-middeleeuws.
Oude Markt 1

Bekijken in Google Maps

Gemeentemonument

Lutherkerk Zaalkerk gebouwd in 1871 na de grote dorpsbrand.
Noordstraat 2

Bekijken in Google Maps

Gemeentemonument

Pastorie van de Lutherkerk
Noordstraat 4

Bekijken in Google Maps

Gemeentemonument

Sint-Willibrorduskerk,
Vroege neogotische kerk met toren werd rond 1859 ontworpen door Pierre Cuypers (1827 - 1921).

Overtocht 18/20

Bekijken in Google Maps

Gemeentemonument

De voormalige pastorie van de St Gallus.
Pastorieplein 4

Bekijken in Google Maps

Gemeentemonument

Ontmoetingskerk met pastorie
Spoorstraat 9/11

Bekijken in Google Maps

Verder lezen 

  • Jongere bouwkunst en stedebouw. Monumenten Inventarisatie Project Bodegraven