Gemeentemonument

Geschakelde woonhuizen  gebouwd in 1880. Meije 54/ 56/ 58

Bekijken in Google Maps

De Meije

Dit langgerekte bebouwingslint ten noordoosten van Bodegraven, ontstond in de middeleeuwen, vooral aan de zuidzijde van het gelijknamige riviertje. De R.K. kerk O.L. Vrouwe Geboorte (Meije 137; 1872-'73, W.J. van Vogelpoel) is een neogotische zaalkerk met driezijdig gesloten koor en een slank geveltorentje. De bijbehorende pastorie (circa 1873) vertoont sobere eclectische vormen. Achter de kerk bevindt zich een Lourdesgrot. De voorm. openbare lagere school (Meije 94-98; 1882, M. Quartel) is een drieklassig schoolgebouw met bijbehorende onderwijzerswoning. De voorm. Chr. lagere school (Meije 55-57), gebouwd in 1906 als een tweeklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning, is voorzien van neorenaissancedetails en een gesneden sierspant. Later is in dezelfde stijl een derde lokaal toegevoegd. De woonhuizen Meije 45-47 met ingezwenkte lijstgevels zijn eind 19de eeuw gebouwd, evenals Meije 44.

Bron DBNL Monumenten in Nederland. Zuid-Holland

 

Rijksmonument

Zomerhuis van de ernaast gelegen boerderij in de Meije 131

Bekijken in Google Maps

 

Gemeentemonument

Onze Lieve Vrouwe Geboorte Kerk. Neo-Gotische Kerk + pastorie uit 1873.
Meije 137

Bekijken in Google Maps

Gemeentemonument

Langhuisboerderij ‘Veldzicht’ 
Meije 5

Bekijken in Google Maps

Maak jouw eigen website met JouwWeb